Địa chỉ: Hồng Giang Lục Ngạn Bắc Giang
 • Phạm Thị Thúy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0987825776
 • Lê Thị Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0378756868
  • Email:
   thanhnga602@gmail.com
 • Giáp Thị Hồng Huệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0982463414
  • Email:
   mrs.honghue@gmail.com
 • Bùi Thị Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu phó
  • Điện thoại:
   0326724279
  • Email:
   thuhuongmnquyson2@gmail.com