Địa chỉ: Hồng Giang Lục Ngạn Bắc Giang
Liên hệ trực tiếp:

Trường MN Hồng Giang

Hồng Giang Lục Ngạn Bắc Giang
C0honggianglng.bacgiang@moet.edu.vn