Địa chỉ: Hồng Giang Lục Ngạn Bắc Giang
 10/08/17  Hoạt động & Sự kiện  187
Nhà trường thường xuyên tổ chức các buổi dã ngoaị, các  môn học thể chất ngoài trời nhằm  tạo cơ hội cho trẻ trải nghiệm, khám phá và học hỏi một cách có hiệu quả nhất