Địa chỉ: Hồng Giang Lục Ngạn Bắc Giang
 01/09/20  Tin tức nhà trường  38
Trong những năm gần đây hoạt động chăm sóc nuôi dưỡng, bảo vệ sức khỏe của trẻ tại trường mầm non Hồng Giang đã nhận được nhiều sự quan tâm của gia đình,cộng đồng xã hội.Về viêc chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ là nhiệm vụ trọng tâm và giữ vai trò vô cùng quan trọng, chăm sóc nuôi dưỡng nhằm bảo ...
 27/02/19  Tin tức nhà trường  44
 Cụm chuyên môn số 3 thuộc khối mầm non của huyện Lục Ngạn đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên môn lần thứ nhất với nội dung: Dự giờ 2 hoạt động, trao đổi 1 số kinh nghiệm về chuyên môn.
 27/02/19  Tin tức Sự kiện  17
Trường MN Hồng giang đã tổ chức thành công hoạt động trải nghiệm "Lễ hội quê bé" với các nội dung xoay quanh hoạt động của lễ hội Đền Hả