Địa chỉ: Hồng Giang Lục Ngạn Bắc Giang
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

TUYÊN TRUYỀN CÔNG TÁC PHỔ CẬP GIÁO DỤC CHO TRẺ EM 5 TUỔI

TUYÊN TRUYỀN CÔNG TÁC PHỔ CẬP GIÁO DỤC CHO TRẺ EM 5 TUỔI

 

I. Công tác tuyên truyền, phổ biến quán triệt nội dung Quyết định số 239/QĐ-TTg

1. Triển khai tuyên truyền, phổ biến và quán triệt các nội dung của Quyết định số 239/QĐ-TTg tới các ban, ngành, đoàn thể xã hội, cộng đồng và gia đình trong toàn tỉnh, tạo sự hưởng ứng tích cực của các bậc cha mẹ trẻ và ủng hộ của toàn xã hội.

2. Quán triệt, nâng cao nhận thức trong cán bộ, giáo viên về vai trò, vị trí của phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi. Xác định phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi là nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục, là công tác mang tính xã hội sâu sắc, rộng lớn. Ngành giáo dục là lực lượng nòng cốt trong thực hiện phổ cập, tích cực tham mưu, đưa nhiệm vụ phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi vào Nghị quyết của các cấp ủy Đảng, chương trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương, nhằm huy động mọi lực lượng và nguồn lực để thực hiện.

II.Công tác chỉ đạo phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi

* Đối với Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục cấp xã, phường

Bổ sung hiệu trưởng trường mầm non làm phó trưởng ban thường trực và một số giáo viên mầm non vào tổ thư ký của Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục cấp xã, phường để triển khai thực hiện những nhiệm vụ sau:

- Tổ chức điều tra trẻ em trong độ tuổi phổ cập GDMN năm tuổi.

- Lập các mẫu thống kê, báo cáo theo quy định.

- Vận động trẻ em trong diện phổ cập ra lớp.

- Tạo điều kiện về cơ sở vật chất để mở lớp.

- Chi trả các khoản hỗ trợ về kinh phí được cấp.

- Kiểm tra công tác phổ cập và tự kiểm tra theo tiêu chuẩn, hoàn tất các hồ sơ, thủ tục đề nghị ban chỉ đạo cấp trên kiểm tra công nhận.

III.Công tác điều tra và xây dựng kế hoạch phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi

1.Điều tra phổ cập

Các địa phương tiến hành điều tra theo mẫu đính kèm. Khi điều tra, cần lập các nhóm điều tra viên, tổ chức tập huấn, hướng dẫn nội dung, cách thức điều tra. Cố

gắng điều tra dứt điểm vào tháng 5 hằng năm, không bỏ sót đối tượng. Tập hợp kết quả điều tra và thành lập hồ sơ phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi. Hồ sơ phổ cập gồm:

- Sổ theo dõi phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi.

- Các biểu thống kê tổng hợp trẻ em trong diện phổ cập GDMN và kết quả phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi, đội ngũ giáo viên và cơ sở vật chất cho giáo dục mầm non.

- Báo cáo về quá trình chỉ đạo, tình hình thực hiện và kết quả phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi.

- Biên bản kiểm tra phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi các đơn vị trực thuộc.

- Quyết định công nhận phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi của đơn vị và của các đơn vị trực thuộc.

- Các văn bản chỉ đạo của Trung ương và địa phương về phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi.

2. Xây dựng kế hoạch phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi

a. Đối với đơn vị cơ sở xã, phường

Trên cơ sở kết quả điều tra để xây dựng kế hoạch với các nội dung chủ yếu sau:

- Kế hoạch huy động trẻ năm tuổi ra lớp. Hỗ trợ, tạo điều kiện để trẻ em có hoàn cảnh khó khăn có thể ra lớp.

- Tăng cường cơ sở vật chất, chuẩn bị đội ngũ giáo viên cho các lớp năm tuổi được học 2 buổi /ngày theo Chương trình giáo dục mầm non mới.

- Kế hoạch phối hợp với các đoàn thể Thanh niên, Phụ nữ, Mặt trận tổ quốc, Hội Cựu chiến binh thực hiện công tác phổ cập.

- Tiến độ thực hiện kế hoạch phổ cập cả giai đoạn và từng năm.

- Dự kiến các nguồn kinh phí huy động để thực hiện phổ cập.

b. Đối với các đơn vị huyện, tỉnh, thành phố

Tiến hành xây dựng kế hoạch chung cho cả giai đoạn và từng năm cụ thể. Kế hoạch phổ cập phải được UBND tỉnh, huyện phê duyệt, trình Đảng bộ và HĐND cùng cấp để đưa vào Nghị quyết và chương trình hành động. Trong kế hoạch phải xác định rõ tiến độ phổ cập, tài chính và các điều kiện cần thiết để thực hiện phổ cập.

Các tỉnh, thành phố báo cáo kế hoạch thực hiện phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ GDMN) trước năm học 2010-2011.

Bộ yêu cầu Giám đốc các Sở giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện và hằng năm báo cáo kết quả về Ban chỉ đạo phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi của Bộ.

Trong quá trình thực hiện, có điều gì vướng mắc cần bổ sung, điều chỉnh, đề nghị Ban chỉ đạo các cấp báo cáo và đề xuất để Bộ xem xét giải quyết.

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết